Municipiul Huși

Divertisment

Municipiul Huși este situat la 45 km distanță de municipiul Vaslui, în Depresiunea Huși, la 70-120 m altitudine, într-un amfiteatru natural acoperit de vii și livezi. Localitatea, a treia ca mărime din județul Vaslui, are, potrivit recensământului populației și al locuințelor din 2011, 26.266 de locuitori. 

Deși descoperirile arheologice confirmă existența omului pe aceste meleaguri încă din Neolitic, Huși este atestat documentar din secolul al XV-lea (într-un înscris din 1487).

Reședință domnească și important centru comercial și meșteșugăresc în timpul domniei lui Ștefan cel Mare (1457-1504), localitatea este menționată în documente, ca târg, la 23 ianuarie 1502.

O pagină importantă din istoria românilor a fost scrisă la 7/18-11/22 iulie 1711, în apropiere de Huși, la Stănilești (8 km S de municipiu), când forțele armate ruso-moldovene au fost încercuite de oștile otomane.

Țarul Petru I (Petru cel Mare) a fost constrâns să semneze Pacea de la Vadu Hușilor (12/23 iulie 1711), iar domnul Dimitrie Cantemir (1693 și 1710-1711), să se refugieze în Rusia, unde a trăit până la sfârșitul vieții (a devenit consilierul țarului).

În urma bătăliei de la Stănilești, în Moldova (în 1711) și, ulterior, în Țara Românească (în 1716) a fost instaurat regimul fanariot. 

În cursul secolului al XVIII-lea, Hușiul a suferit importante distrugeri în urma repetatelor prădări și incendieri de către turci, în anii 1711, 1712, 1739, și de tătari, în 1740.

Orașul, unul dintre cele mai importante centre viticole ale României, este renumit pentru podgoriile sale, vinurile inconfundabile aducându-i renumele de ”țară a vinurilor”.

Cele mai vestite soiuri de vin produse în această zonă sunt Zghihara de Huși, Busuioaca de Bohotin de Huși, Feteasca Albă și Feteasca Neagră. Podgoriile Hușiului sunt menționate documentar încă din 1415, din vremea domnului Alexandru cel Bun. 

Dintre obiectivele turistice se remarcă: Muzeul Viticol, Catedrala Episcopala din Huși cu hramul ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, zidită de voievodul Ștefan cel Mare în anul 1495; Palatul Episcopal construit în 1782-1792 pe locul fostei case Domnești (secolele XV-XVII); bisericile ”Sfântul Dumitru” (secolul al XVIII-lea), ”Sfântul Nicolae” (1837), ”Sfântul Ioan” (1850), ”Sfântul Gheorghe” a blănarilor (1858-1868), ”Vovidenia” (secolul al XVIII-lea), ”Sfinții Voievozi” (1849-1855). 

Orașul Huși a fost declarat municipiu la 18 ianuarie 1995.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul