Comunicat contractare PNSP 2023 În atenția furnizorilor publici de servicii medicale din rețeaua autorităților administrației publice locale, furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate publică

Economic

Direcția de Sănătate Publică Vaslui informează furnizorii publici de servicii medicale din rețeaua autorităților administrației publice locale și furnizorii privați de servicii medicale care derulează programe naționale de sănătate publică, că începând cu data de 13 februarie 2023 se desfășoară activitatea de încheiere a contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, conform calendarului de mai jos:

  • 13-17.02.2023 – primirea și înregistrarea dosarelor complete de contractare;
  • 13-17.02.2023 – verificarea dosarelor de contractare;
  • 17.02.2023 – afișarea listei cu dosarele respinse la contractare;
  • 20.02.2023 – înregistrarea contestațiilor și analiza acestora;
  • 21.02.2023 – afișarea listei privind soluționarea contestațiilor;
  • 21-24.02.2023 – încheierea contractelor.

Conform prevederilor  Hotărârii de Guvern nr. 423/25.03.2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate și a Ordinului ministrului sănătății nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, pentru încheierea contractelor în vederea implementării activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică, furnizorii  publici și privați de servicii medicale au obligația de a depune/de a transmite în format electronic, asumate prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal, următoarele documentele:

1.        Cerere/solicitare pentru încheierea contractului cu D.S.P. Vaslui;

2.        Actul de înfiinţare/organizare/nr. Registrul Cabinetelor;

3.        Autorizația sanitară de funcționare;

4.        Dovada de evaluare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, valabilă la data încheierii contractului, cu precizarea tipului de asistență pentru care este acreditat, după caz;

5.        Cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;

6.        Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare;

7.        Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;  

8.        Alte documente considerate necesare, în funcție de specificul programului/subprogramului.

           Informații suplimentare privind procedura de contractare se pot obține prin accesarea paginii web a D.S.P Vaslui – www.nou.dspvs.ro sau la nr. de telefon 0235/312455.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,MIHAELA VLADA

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .