OFERTĂ Finanțare Nerambursabilă, pentru Domeniul Sport

Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui, telefon 0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro , achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal: 3337532. Invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: […]

Continue Reading

Finanțare Nerambursabilă – Domeniul Culte

Municipiul Vaslui invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: Culte. Denumirea autorităţii finanţatoare: Municipiul Vaslui Cod fiscal: 3337532 Adresa: str. Spiru Haret nr.2 Telefon: 0235/310.999 Fax: 0235/315.946 E-mail: pmv@primariavaslui.ro; comunicare@primariavaslui.ro […]

Continue Reading

Contracte de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul

Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532, adresa: str. Spiru Haret, nr. 2, telefon: 0235.310.999, fax: 0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro; achiziții2@primariavaslui.roInvită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul: Cultură. Procedura aplicată […]

Continue Reading