Schimbări privind impozitul pe clădiri, persoane fizice

Social

În atenţia contribuabililor persoane fizice

Stimate contribuabil,
Vă informăm că începând cu data de 1 ianuarie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădiri, datorat de persoanele fizice, se stabileşte în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială, nerezidenţială şi mixtă).
Astfel:
➢ Pentru clădirile nerezidenţiale (clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, comerciale, de agrement, de cult, de cultură, de educaţie, financiar-bancare, sociale, sportive, turistice, de sănătate, etc.), impozitul se calculează, începând cu anul 2016, prin aplicarea unei cote de 1,3% (cotă stabilită de Consiliul Local Vaslui), asupra valorii:

o rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

o lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
o clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.

Important!
Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art. 495 lit a) din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau cu destinaţie mixtă aveau obligaţia depunerii declaraţiilor până la data de 31 mai 2016, inclusiv.
Atenţie! Dacă valoarea clădirii nu poate fi calculată asupra uneia dintre aceste trei valori, cota de impozit va fi de 2% şi se va aplica asupra valorii impozabile calculate ca pentru clădiri rezidenţiale.
Exemplu: au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri unde este înregistrat un sediu social, punct de lucru sau sedii secundare a unei persoane juridice, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, etc.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităti din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.

Nedepunerea declaraţiei şi a documentelor justificative până la termenul precizat va conduce la un calcul al impozitului pe clădiri cu o cota de 2% aplicată asupra valorii impozabile, determinate ca pentru clădirile
rezidenţiale.
Clădirile sau spaţiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare şi puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidenţial. Clădirile în care nu se desfăşoară nicio activitate sunt considerate rezidenţiale sau
nerezidenţiale în funcţie de destinaţia care reiese din autorizaţia de construire.
Clădirile – anexă sunt clădiri care servesc ca dependinţe ale clădirilor rezidenţiale, situate în afara clădirii de locuit, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivniţele, grajdurile, magaziile, depozitele, garajele şi altele asemenea.
Clădirile menţionate mai sus nu sunt considerate clădiri – anexă dacă sunt utilizate pentru desfăşurarea de activităţi economice.
➢ Pentru clădirile cu destinaţie mixtă, impozitul se calculează prin însumarea impozitului pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu cel pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Dacă cele două tipuri de suprafeţe nu pot fi evidenţiate distinct, impozitul se datorează ca şi pentru clădirile:
• rezidenţiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal şi nu se desfăşoară nicio activitate economică;
• nerezidenţiale, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică.
În condiţiile în care vă aflaţi într-una din situaţiile mai sus-menţionate, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul Serviciului Finanţe Publice Locale, în vederea clarificării situaţiei fiscale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul