Documente tehnice ale cadastrului

Social

Unitatea administrativ-teritorială VASLUI, din județul VASLUI anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 55, 65, 58, 141, 143, 48 începând cu data de 14.08.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului VASLUI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele tehnice vor fi disponibile publicului interesat începând
cu data de 14 august 2020, la avizierul Primăriei municipiului Vaslui (str.
Spiru Haret, nr. 2) și pe pagina de internet www.primariavaslui.ro.
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul instituției (Registratura Primăriei Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2),
transmise prin email (pmv@primariavaslui.ro) sau/și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Data de început a afișării: 14.08.2020
Data de sfârșit a afișării: 13.10.2020
Informații privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul