Documente tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ-teritorială VASLUI, din județul VASLUI anunțăpublicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarelecadastrale nr. 55, 65, 58, 141, 143, 48 începând cu data de 14.08.2020,pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei municipiului VASLUI, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările […]

Continue Reading