În atenția solicitanților de locuințe ANL

Social

În baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, a H.G. nr. 420/2018
privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 și a H.C.L. nr. 8/23.02.2017 modificată și completată prin HCL nr. 25/15.02.2018, HCL nr. 155/25.10.2018 și HCL nr. 167/29.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul legislativ, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineret construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora, Primăria Municipiului Vaslui aduce la cunoștința solicitanţilor de locuinţe ANL, care au depus dosare până la data prezentei înștiințări, că au obligația de a completa/actualiza dosarele anual, în vederea întocmirii listei de priorități pentru anul 2020.

Termenul limită de depunere a documentelor este până la data de
31.01.2020.
Completarea dosarului se va efectua anual sau ori de câte ori intervin modificări privind situația familială, locativă, etc. a solicitatului.
Documentele aduse în completare se vor depune la Registratura Primăriei
Municipiului Vaslui.
Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa Biroului Investiții, cam. 214, din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui (contact: telefon,site-ul Primăriei Vaslui).

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul