Finanțare Nerambursabilă – Domeniul Culte

Municipiul Vaslui invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul: Culte. Denumirea autorităţii finanţatoare: Municipiul Vaslui Cod fiscal: 3337532 Adresa: str. Spiru Haret nr.2 Telefon: 0235/310.999 Fax: 0235/315.946 E-mail: pmv@primariavaslui.ro; comunicare@primariavaslui.ro […]

Continue Reading